26 април 2012 г.

Протописменост

Като най-древни писмени системи днес приемаме тази на шумерите и египтяните. Шумерската писменост се заражда в края на ІV хил. пр. н.е., т.е в началото на епохата на бронза. Първоначално писмеността се състои от пиктограми, които по-късно са заменени с клиновидни знаци.
Египетската писмена система възниква по същото време, края на ІV хилядолетие пр.н.е.
Това са първите познати писмени системи.
Най-старите знаци обаче, които могат да бъдат определени като писмени, са познати от земите на Балканите.
В своето универсално изследване на писмеността и писмените системи немският езиковед и културолог Харалд Харман, разглежда знаците върху различни керамични предмети от култура Винча като най-ранните писмени знаци. ( Harald Haarmann “Universalgeschichte der Schrift” 1990)
Т.нар. култура Винча, обхваща земите на днешна Сърбия и някои съседни държави. Култура Винча датира от времето на каменно-медната епоха 5300 -3500 пр.н.е и до голяма степен е синхронна с култура Караново V-VІ.
Знаците открити върху съдове и керамичните фигурки от култура Винча са сходни с тези от плочката от Градешница и печата от Караново, както и други подобни открити на територията на България.
Трудно е да определим какво всъщност представя тази „протописменост”. Дали тя представлява декоративен стил, предпазни знаци, карта на звездното небе или нещо друго?
В най-новото си изследване „Загадките на Дунавската цивилизация” (Das Rätsel der Donauzivilisation. Die Entdeckung der ältesten Hochkultur Europas 2011) Харалд Харман доказва че Балканските земи са обитавани от цивилизация, която развива първата писменост. Харман нарича тази култура, обитаваща земите на днешна Сърбия, Македония, България, Румъния, Гърция, като и части от Украйна и Унгария, „староевропейска”. Протописмеността на тази староевропейска цивилизация се появява около 2000 години преди познатите ни писмени системи на Шумер и Египет. За съжаление обаче тази протописменост не успява да се развие в истинска писмена система, поради трудноустановими засега причини.За повече информация по въпроса - http://andorey.blog.bg/

Няма коментари:

Публикуване на коментар