29 април 2012 г.

Античен стадион Филипопол

Днес официално бе открит реконструираният античен стадион на Филипопол. Едно символично за пловдивчани място, площад "Джумая джамия" или както си я знаем "Джумаята", получи един напълно нов облик. За дълго скрит от очите на пловдивчани и гостите на града, античният стадион и цялото околно пространство се отвори за нов живот.
Повече от самият стадион, бях впечатлен от мястото зад римската крепостна стена, озеленено и с няколко стъпала, напълно според европейските представи и стил.


Характерът на един град и на хората, които живеят в него, се определя и зависи от много неща - от географското местоположение и природните особености, от климата, от етническия състав на населението, от културно-историческото наследство на града и региона. Но наред с всичко това този характер се определя до голяма степен и от знаковите места, характерни за всеки един град – улици, градски средища, паметници и изобщо местата, които определят духа на града и съчетават в себе си неговата типична атмосфера. Едно такова място за град Пловдив без съмнение е площад Джумаята. Разположен в самия център на съвременния град, площадът и околното пространство съчетават в себе си множество културно-исторически пластове и отразяват по един уникален начин атмосферат на нашия град. Тук са ясно различими материални следи, които обхващат поне две хилядолетия история – Римска епоха, Късна античност и Средновековие, Османски период и Възраждане, Съвременност. И нещо повече, тези следи са не само видими, но са и особено жизнени. И все пак през последните няколко десетилетия площад Джумаята не беше разгърнал целия си потенциал. Въпреки разкрития на това място представителен вход на Античния римски стадион и неговото експониране в края на 70те, началото на 80те години, това уникално място не изпълняваше изцяло призванието си на истинско градско средище. След по малко от месец една истинска и приятна изненада очаква жителите на град Пловдив и гостите на града. В края на месец април предстои откриването на реновирания Античен стадион и на цялото площадно пространство. Проектът е реализиран по програма „Античният стадион на Филипопол – опазване, рехабилитация и градско обновяване.” Проектът е подкрепен финансово с безвъзмездната помощ на Исландия, Лихтенщайн и кралство Норвегия и е реализиран с подкрепата и съдействието на Областната управа на град Пловдив и неправителствената организация „Асоциация за културен туризъм” . Благодарение на този проект, това символично за пловдивчани място е на път да придобие един нов дух да се изпълни с една нова атмосфера, която ще даде отражение върху цялостния характер на град Пловдив, на неговите жители и ще се предаде на гостите, посетили града. Новата изключително успешна рехабилитация, извършена изцяло според съвременните европейски изисквания и стандарти, вече направи площада значително по-достъпен, по-привликателен и отворен към околното пространство. Особено различима е реновацията, която обхваща северната страна на стадиона и частта от крепостна стена. Пловдивчани ще бъдат изненадани и от зелената, изпълваща част от обновеното пространство. Без съмнение обновеният Античен стадион на Филипопол ще се превърне в едно уникално средище, гордост не само на съвременния град Пловдив, но и на цяла България.

Няма коментари:

Публикуване на коментар