8 октомври 2015 г.

Мисли глобално действай локално

През последните години принципът „Мисли глобално, действай локално” стига до съзнанието на все повече и повече хора. Неговото основно послание е свързано с взаимоотношението между обществото и природата, т.е. запазването на екологичния баланс в световен мащаб.
Този принцип е универсален и е приложим за всички страни на съвременното общество. Понеже в глобалния свят всички ние сме все повече свързани и зависими един от друг.
На местно ниво, в рамките на една община, девизът „Мисли глобално, действай локално”, би трябвало да означава следното. Предприемайки малки, конкретни стъпки в дадена посока, ние трябва да решаваме съществуващите обществени, а оттам и глобални проблеми. На пръв поглед предприемането на малки стъпки в дадена посока изглежда лесно, но това е само на пръв поглед. За да направи правилните стъпки в дадена посока, човек трябва да притежава наистина широта на мисълта и съзнание за вида и значимостта на проблема. Също така трябва да притежава воля, дисциплина и желание.
Предпиемането на малки локални действия, изглежда е трудно, или неприятно занимание, показва наблюдението в българските общини. Там от години се е наложил и действа точно обратният на споменатия по горе принцип. Този обратен принцип гласи „Мисли локално, действай глобално”.
Служителите в българските общини изглежда са твърде големи за да си губят времето в конкретни действия, в решаването на дребни проблеми. Те стоят в очакване на големите, мащабни проекти, които веднъж завинаги ще разрешат всички дребни натрупани през годините проблеми. А дотогава не остава друго освен да се чака.
Очакваме програма, която ще реши въпросите свързани с инфраструктурата, с движението в град Пловдив, с центъра, с кварталите, с река Марица, с пловдивските хълмове. С получените стотици милиони ще направим надлези и пътни възли, ще разширим булевардите и ще завършим околовръстното на града. Ще бетонираме речнотото корито, ще поставим осветление и река Марица ще заприлича на Сена, която тече през центъра на Париж. Ще свържем пловдивските хълмове с въжени линии, за да могат гражданите да се придвижват от едното тепе до другото бързо и удобно. Ще постоим небостъргачи в различни точки на града за да докажем, че и ние може да направим нещо голямо. Ще разкопаем целия център и ще експонираме римското наследство, за наслада на гражданите и гостите на града.
А дотогава гражданите ще потърпят задръстванията, дупките по улици и булеварди, наводнения по подлези, блокове и къщи, ще потърпят разбитите тротоари, счупените парапети край реката, липсващите на места пешеходни връзки, рушащите се подстъпи към тепетата, презастрояването и намаляването на зелените пространства.
Затова, за да не се излагаме провинциално, мислете глобално и действайте локално, и най-важното гласувайте на предстоящите местни избори.