7 ноември 2020 г.

Японска арка - Родопите

Тази есен, през октомври, осъществих поредния си арт проект в село Славейно. Поредният, понеже лятото беше предпоследният. Моите арт проекти се посрещат с различни реакции от местните хора, от положителни до отрицателни, което показва че са истински арт проекти, които предизвикват съответните спорове и дискусии. В смисъл успяват да провокират общественото мнение, да възбудят реакции и емоции у хората. Това последното в рамките на шегата или поне в рамките на затворения селския бит и хармония, а не на голям градски център. 

И все пак, кой е този луд, който има време, идеи и средства да се занимава с подобни дейности? Малко сме, малко сме.

 

 
 
Идеята за подобна японска арка, наречена торий, ми хрумна преди време и то точно на това същото място. Всъщност да си призная там съществуваше една стара П образна дървена рамка, която беше в основата на моето вдъхновение. И така след седмица индивидуален труд, вече имаме първата, предполагам, японска арка в Родопите, а може би и в България, извън рамките на някой затворен комплекс, примерно.