31 август 2017 г.

Мавро Орбини за славянската писменост

"Тогава папата незабавно удовлетворил молбата на славяните и преди всичко на тези от Ливорно, които били юридически подвластни на ерцхерцога на Норик. Те и до днес служат месата и другите свети обреди на майчиния си език, тъй като съвсем на знаят латинския. Нещо повече, самите князе на Норик (Норикум) си присвоили (както твърди Авентин в кн. 4) буквите на славяните и ги използват при различни обществени писмени нужди, както може да се види в църквата "Св. Стефан" във Виена.
Славянската нация има две азбуки, каквито нямат ни гърците, ни латинците: едната е сътворена от Кирил и е наричана кирилица, а другата е измислена от свети Йероним и се нарича буквица, тя има следното изображение: (Следват изписани буквите от глаголицата и техните латински съответствия)
Докато кирилицата изглежда така: (Следват изписани буквите от кирилицата с названията - аз, буки, веди и т.н.)
Тези два вида букви са били измислени, както бе изтъкнато, от свети Йероним и от свети Кирил, за които пазят вечна памет славяните, предимно бохемците и поляците. Техните две царства водят началото си от тази прославена славянска нация, която след като завладяла Илирия, разпростряла колониите си още по на север - в Бохемия и Полша..."

Из "Царството на славяните" от Дон Мавро Орбини 1601