22 юни 2020 г.

Истинският християнин е винаги бдителен

От началото на март сме свидетели на тревожно бързото разпространяване на заразата от коронавирус. Масмедиите постоянно ни информират за степента на разпространение, за мерките на различните държави за ограничаването му, както и за личните мерки, които всеки трябва да спазва.

Истинският православен християнин обаче е винаги бдителен и подготвен. Той не може да бъде изненадан от подобни бедствия, понеже спазва принципа на духовно будуване, завещан от нашият спасител Иисус Христос.

Известна е притчата, за младоженеца и десетте девици, които очаквали неговото пристигане, но в очакването не успели да останат будни (Мат. 25: 1-13). Тази притча е разказана от Иисус Христос на учениците му, като завършва с думите: "И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, когато ще дойде Син Човечески." Така истинският християнин е винаги бдителен и буден, защото очаква повторното дохождане на Син Човеческий и оттам никое събитие или изпитание, колкото и неочаквано да е, не може да е изненада за него.

Божият промисъл постоянно са изявява пред нас човеците. В трета книга на Ездра четем:

"Мнозина гинат в тоя живот, защото немарят за предложения тям Божий Закон. Защото Бог строго е заповядал на идещите кога дойдат какво да вършат за да бъдат живи, и какво да пазят, за да не бъдат наказани.".

А на друго место:

"Тогава ще съжаляват ония, които са отстъпили сега от Моите пътища и ония, които са ги отхвърлили с презрение, ще бъдат в мъки ония, които не ме познаха , получавайки през живота си благодеяния и пренебрегнаха Моя Закон, не го познаха, но го презряха, когато още бяха свободни и когато още им беше отворено място за покаяние."

Покаянието, този толкова важен Духовен Закон е изказан с думи, разкриващи спасителната му сила: "Но ако не се покаете, всички така и погинете". Това е така, защото на Земята няма безгрешен човек, а чрез покаянието получаваме прошка на греховете – излекуване от този "духовен вирус" греха. Свети Василий Велики също ни посочва необходимостта от покаянието: "Бог е обещал прошка на каещите се, но никому не обещал прошка против волята му, тоест да го прости без покаяние."

За изключителната важност на покаянието и за земния ни живот, и още по-важното – за участта на душата в отвъдността, във вечността, след като тя напусне тази "временна хижа" – тялото, говори факта, че и Господ Иисус Христос и неговия Предтеча Свети Йоан Кръстител започват проповедническата си дейност пред хората с думите: "Покайте се!".

Бог е "Праведен Съдия", но също е и любов. Той по Божествен начин съвместява в Себе Си тези две по човешкому несъвместими качества и с дълбока любов извиква към човеците чрез Пророк Иезекииля: "Не искам Аз смъртта на грешника, но да се отвърне грешника от пътя си и да бъде жив. Върнете, върнете се от вашите лоши пътища, за какво да умирате."

"Бог е Любов" и толкова много е възлюбил нас грешните човеци, че не иска в никакъв случай да погинем. Не един, а два пъти ни призовава: "Върнете, върнете се от вашите лоши пътища", което означава: "Покайте, покайте се за вършените от вас грехове, отвърнете се от тях и Аз ще ви помилвам!"Йордан Рангелов; Андрей Киряков

Април 2020 от Христа

Пловдив