24 октомври 2010 г.

Да спасим кестенитеЗабелязвали ли сте как още в средата на юли
прекрасните разперени листа на кестените
стават кафяви? Огънати навътре. Мъртви.
Това не е, защото идва есента. От 20 години
кестените в България боледуват, като пробле-
мът с всеки изминал сезон обхваща по-големи
райони. Причината - един смъртоносен за фо-
тосинтезата хищник, листоминиращият молец
Cameraria ohridella.
Тази напаст тръгва от Охрид в средата на 80-
те години и се разпространява много бързо в
цяла Европа. На Запад бързо вземат мерки, зато-
ва, ако днес се разходите из тамошните
паркове в края на август, можете да
полегнете под дебелата сянка на дърветата, да
се наслаждавате на прекрасните зелени кесте-
нови листа. И да помечтаете...или подремнете.
В София през лятото това е почти невъзможно
– дърветата са с листа на петна, които капят
без време. Преди две години отсякоха около 10
дървета пред Софийския университет. Скоро
всички 40-50-годишни символи на столицата ни
могат да бъдат тотално унищожени. Списание
8 и „Вашият градинар“ ООД, с подкрепата на
Столична община, решиха да се заемат с проек-
та „Да спасим в суматохата кестените“.

Кестените страдат от две неща – фотосинтезиращата повърхност намалява наполовина, а листата започват да капят преждевременно. Нападнатите дървета растат по-бавно, чувствителни са на студ и суша и изглеждат много по-зле. Най-важният и лесен метод за ограничаване на молеца е падналите през есента кестенови листа да се събират и заравят или изгарят. Тогава какавидите умират и от тях напролет не биха се появили нови поколения.

Идеята на „Вашият градинар“, Столична община и Списание 8 е на всяко дърво в Борисовата градина да поставим по един капан, изработен от използвана пластмасова бутилка. Във всяка една от тях ще има определено количество женски феромон, който с миризмата си, доловима за мъжкия, ще го привлече да влезе в бутилката през специално направени дупчици.

Веднъж попаднал в капана, листоминиращият молец не може да излезе навън. Капаните са безопасни за природата, в тях не се поставят химикали или отрова.

http://www.kesteni.bg/