27 април 2016 г.

Въжен мост при "Острова"

Продължавам с прегледа на любопитните и малко познати места от град Пловдив.
Близо до гребната база, в най западната част, се намира един интересен въжен мост, скрит и не толкова известен. Той минава над река Дермендере или Първенецка, която малко по надолу се влива в река Марица. Това е мостът, по който се стига до местността, позната като Царския остров. Всъщност така наречения Царски остров е по скоро полуостров и е доста обширен като понятие. И в момента това е защитена зона по "Натура 2000" поради редките животински и растителни видове, които се срещат на това място.
Наоколо все още могат да се видят и вековни дървета, както и лонгозна гора, която казват е последната такава в Европа.
Покрай моста е сравнително спокойно. Най-често се виждат разхождащи се или спортуващи хора, спрели автомобили и младежи, които слушат музика или пушат трева.
През изминалата година, част от дървените греди бяха подновени и конструкцията на моста обезопасена.