22 декември 2017 г.

Капитан Петко Киряков

Из книгата на Стою Шишков "Беломорска Тракия" 1929 г.

Отличителни черти

Петко Киряков беше с не много висок ръст, със стройно, пъргаво телосложение, широко чело и кръгло лице, черна и буйна коса, тънки мустаци, малко възмургаво лице, а очи сиви с огнен пронизителен, но спокоен поглед, ход хайдушки, птичи - с една дума красива и внушителна фигура. В целия си живот и дела всякога и навсякъде е господствувал тих, спокоен, философски, но високо рицарски дух, силна непоколебима воля и постоянство, баснословна смелост, безстрашие и съобразителност, голямо самообладание и за учудване, невероятно присъствие на духа и в най-опасните моменти. Инак е бил винаги вежлив и внимателен към всекиго, с благородна кристална душа, в която никъде и никога не се знае и най-малката сянка. Извънредно скромен, той не можеше да търпи никакви ласки и не желаеше да се говори за него. Всякога е бил строг и непреклонен в делата и решенията си, но винаги и справедлив към другарите си и хората, които са го имали като брат и баща. строг и въздържан и към себе си, Петко е бил през целия си живот и при всички случаи трезвен човек, дълбоко вярващ и с висок християнски морал. " В моя хайдушки горски живот за четире порока у моите момчета-другари наказанието беше смърт чрез публично застрелване: разврат, кражба, пиянство и шпионство', казваше покойният воевода.
Честен, безкористен, Петко двойно и тройно си е плащал за всичко, що е било потребно за него и дружината му, и никога не е мислел за себе си, не е търпял и у другарите си стремеж към лични облаги, алчност, егоизъм материален и користолюбие. "Моят бюджет всякога беше беше определен - казваше той. От един или от неколцина зли грабители и подтисници беюве, или от друга народност такива хищници, аз трябваше всяка година да събера от 5 до 10 хиляди турски лири и като си посрещнехме своите нужди за облекло, храна и оръжие, всичко останало през годината давахме на нуждающите се от населението, между което се движехме", казваше той. така Петко е бил и материално крепител и благодетел в страната си на всички без разлика на вяра и народност. На пострадали от разбойници, от пожар, от болести и други беди; на други за да си задомят дъщерите и синовете си; на трети да си платят данъците, или пък да си набавят храна при неплодородна година, или пък да си купят добитък и др.п., другаде пък да се съгради черква, училище чешма, да се поправи развален път и други подобни обществени нужди, необикновеният горски юнак-благодетел винаги се е отзовавал и щедро, и на време. Тези качества са издигали в очите на населението Петко войвода много високо; то го е обожавало, обичало, бил е негова опора и надежда във всичко и доброволно е понасяло разкарване по затвори и разни други мъчения за Петка, но никога не го е издавало: " През целия си живот аз незная българин или турчин от населението, в страните на което съм се скитал, да ме издаде, освен няколко такива случаи от цинцари и гърци", казваше със задоволство и умиление покойният.
природно надарен с голям ум, здрав разсъдък и силна памет, преброди цяла Тракия и Македония, бил в Гърция, Крит, Италия, Франция, а после в Русия, срещал се с много общественици, видни хора и военни, много видял и наблюдавал, много чел по история, военно дело и други - Петко беше придобил твърде широки знания и критически мироглед. Той е страстно обичал народа си и земята си, помнеше и знаеше името на всяко хълмче и долче, през където еднаж е бил минал, помнеше имената на предни хора във всяко село, знаеше много предания и е почитал и пазел всички народни обичаи и традиции. Говореше той тихо, спокойно, плавно, но с енергичен войнствен глас и се изказваше твърде добре на чист книжовен език, плод на многото му четене и на 20-годишното му пребиваване в северна България. Събеседника си той увличаше с хубавия си израз, сериозност и здрава мисъл.
Такава беше величавата и обаятелна личност на Петко Киряков, същински образ на стар българин от старите времена и с всичките добродетели на прадедите си, личност родена и дадена в ново време в пълно служене а българското племе от тракийското Беломорско крайбрежие.


Няма коментари:

Публикуване на коментар