2 декември 2014 г.

Именникът - пренареждане...

Именник на българските князе - пренареждане.

Управляващият род Дуло от Именника - това както вече отбелязах са Тиберий Юлий, управлявали Боспорското царство от І век от н.е. до 679 година. Известни още като Аспурги и Раскупориди (поради династична връзка с тракийското сапейско царство от І век от н.е.).
Владетелското име Аспург от Боспорското царство твърде близко с името Аспарух, както и аспургианите - тежковъоръжени конници, политическа партия или самостоятелен етнос. Те са познати от земите около Фанагория още от І век от н.е. Засвидетелствани са от Страбон и други антични автори.

И така -
Авитохол, който управлявал 300 години според Именника - това е Антиох ІV Епифан, дядо на Митридат VІ Евпатор, владетел на Понтийското царство.
Ирник, който управлявал 150 години според Именника - това е Фарнак ІІ (Син на Митридат VІ от Понт (Митридат Евпатор). Известен епизод е неговата битка с Цезар при Зела през 47 пр.н.е, където римският император произнася прочутата фраза - Veni, vidi, vici.
Гостун - възможно това да е Тиберий Юлий Дуптун, управлявал в края на V в. Боспорското царство
Курт от Именника - това е или Кубрат, но е възможно и Кубер (царувал в земите на днешна Македония през VІІ век).
Безмер - възможно това да е цар Бузар (Бузас посочен за цар на българите от края на VІ в.). Възможно също така това да е българският цар Батой.
И накрая Исперих - това е Аспарух (края на VІІ в.)

Допълнение -
Динамия, майка на Аспург І - дъщеря на Фарнак ІІ и правнучка на Антиох ІV Епифан.


Няма коментари:

Публикуване на коментар