2 януари 2014 г.

Природни феномени и светилища

Първо искам да пожелая на всички честита нова 2014 година! Нека годината да е по-спокойна и по-богата от предишната! Нека труда ни да бъде съзидателен, а творбите ни, каквито и да са те, нека бъдат красиви!
България е древна и свещена земя. Много по-древна от официалните 1300 години, които и дават историците и много по-свещена отколкото обикновено предполагаме.
По тези земи още през 1 век от новата ера започва разпространението на християнството. То е разпространявано по тези земи лично от първите апостоли, св. Павел, св. Андрей, някой от 70те ученика на Христос, като апостол Ерм и т.н.
Но по-важно е, че то е намерило благодатна почва сред населението обитавало тези земи. И така християнството се развива тук на Балканите без прекъсване от първи век на новата ера до ден днешен.
Но християнската доктрина е просто едно надграждане над древната религия и философия. Християнството е приело повече от древните вярвания, като е отхвърлило някои страшни жертви и ритуали и е дало път на мъдростта и любовта.
Българските земи изобилстват с уникални природни феномени и свети места. Днес те привличат все повече и повече хора. Тези древни светилища, наричани обикновено тракийски или праисторически са стотици, може би дори хиляди на територията на България. Много от тях днес съчетават по-добре или по-лошо запазени природни феномени, останки от древни светилища, както и по-късни християнски параклиси, черкви, мюсюлмански текета и т.н. Това не бива да се разглежда като противоречие, а като своего рода приемственост на тези специални за хората места.
Ако уважаваме нашата красива природа, нашето много древно културно историческо наследство, религиозните и морални норми, които следва всеки един от нас – ето това е най-важното.


Няма коментари:

Публикуване на коментар