13 март 2013 г.

Двукамарен парламент в България


Идеята за създаването на двукамарен парламент в България датира още от времето на Освобождението на България и Първото велико народно събрание.
Изглежда обаче тази идея е доста сложна за българския ум, или пък просто не отговаря на управленските традиции по тези земи. Ето как е било посрещнато предложението за създаване на Сенат през 1879 г. в новоосвободена България.
Сенатът е трябвало да се създаде от лица, назначени от княза, взети по право от средата на висшето духовенство, от съдилищата, от дружествата на учените, плюс една малка част, избрани от народа. Този Сенат е трябвало да служи като регулатор на решенията взети от Народното събрание. Или според тогавашните думи, като консервативно тяло, Сената да служи "за сдържание и прекращение на увлеченията на Народното събрание".
Една чудесна идея, според мен, която остава неразбрана от мнозинството народни представители във Първото велико народно събрание.
В момента нашият парламент, 130 години по късно, изпълнява едновременно ролята и на парламент и на Сенат. Във всеки нов парламент повечето от народните представители са нови хора, което отразява нормалното текучество за един парламент. Същевременно обаче виждаме и едни и същи лица, да се въртят в народното събрание повече от 20 години. Тези лица най-вероятно трябваше да бъдат част от Сената, ако такъв съществуваше.
Така може би щяха да дразнят по-малко гражданите на републиката. А пък може би щяха да свършат и нещо добро за България...

Няма коментари:

Публикуване на коментар