4 април 2011 г.

Три революции в развитието на човечеството

Според изследванията на антрополозите, развитието на вида Homo Sapiens, т.е. на съвременния разумен човек е продължило десетки или дори стотици хиляди години.
Въпреки този впечатляващо дълъг период на развитие, в историята на човека са известни само три изключително важни момента, наречени поради тяхната значимост "революции".
Най-ранната епоха от развитието на човека е наречена старокаменна, или палеолит. Времето на палеолита започва реално още преди появата на съвременния човек и приключва преди около 10-12 хиляди години. През това време човекът оцелява като живее на големи групи, използва полуобработени кремъчни и каменни оръдия и такива от кост, изхранва се с лов и събирачесто на плодове и храни, предложени от майката природа.
С началото на т.нар. новокаменна епоха или неолит (приблизително 10 хиляди години пр.н.е.), започва и първата революционна промяна в развитието на хората. Тя се изразява именно в това, че човекът започва да става все по-независим от природата и околната среда. Това става чрез поява и развитие на земеделието, чрез опитомяването и отглеждането на домашни животни. През този период се появява и грънчарството и изработването на керамични съдове, за домашна, култова и всякаква употреба. Развитието и усъвършенстването на земеделието, позволява и трайното усядане на населението. Така започват да се появяват и първите укрепени селища и градове. Всичко това позволява да говорим за една "неолитна революция". Тя води и до откриване и използване на метала - мед, бронз, желязо, води до опитомяването на коня, изнамирането на колелото, създаването на първите преддържавни форми на организация.

Снимка - керамика от ранния неолит в България - 6 хил пр.н.е.

Колко е била значима т. нар. неолитна революция се вижда и от факта, че следващата "революция" настъпва чак през 18 век от новата ера. Тогава в Англия, САЩ и Западна Европа започва процес на интензивна индустриализация, използване на машини в производството - парни машини първоначално, по-късно бензинови, дизелови и електрически. Градската население бързо се увеличава, увеличава се рязко производителността на труда, както и икономическото благосъстояние на обществото. Това е периода на преход от предимно аграрната икономика към индустриално производство. Поради това имаме основание да говорим за "индустриална революция".


Снимка - парната машина, началото на 18 век.

И така, стигаме до днешния ден, когато за добро или лошо сме преки свидетели на третата революция в 10-12 хилядната история на съвременното човешко общество. Не знам дали е по-правилно да я наречем информационна или комуникационна или пък комуникационно-информационна. За едни тази революция може да започва още с изобретяването на радиото, или телевизора или компютъра, но същинската й част започва с изстрелването на първите сателити, с появата и развитието на интернет мрежата, на клетъчните телефони и всички непрекъснато осъвременяващи се средства за комуникация и информация. Изобщо, тази революция заплашва да е най-интензивната, най-бързо развиващата се, но вероятно и най-бързо отминаващата. Това бъдещето ще покаже, но е факт, че живеем наистина на исторически времена, без да го съзнаваме или не.

Няма коментари:

Публикуване на коментар