11 декември 2009 г.

Зелена вълна - да, но каква?

Скъпи приятели,
Уважаеми граждани на ЕС,

Влизането в сила на едно решение на ЕК от началото на тази седмица, насочи общественото внимание към едни процес започнал още през март 2007, но останал недостатъчно добре изяснен и дискутиран сред гражданите на ЕС. Според решението на Европейската комисия от 01.09.2009 бяха спрени от производство и извадени от продажба (до изчерпване на количествата) обикновените електрически крушки с нажежаема жичка с мощност 100 вата и постепенното изваждане от пазара до 2012 г. на тези с мощност 75, 60, 40 и 25 вата. Според това решение на Европейската комисия, преминало и през Европейския Парламент и което засяга всеки един гражданин на ЕС, се предвижда старите волфрамови крушки да бъдат изцяло заменени с нови, енергоспестяващи от вида компактна флуорисцентна лампа (CFL) и светлодиодна лампа (LED). Като основна причина за това се посочва високата (от 4 до 5 пъти) икономичност на новите модели, което би довело до намаляване разходите на домакинство с 25 -50 евро годишно. Освен това се посочват несъмнените екологични ползи като намаляване емисиите на въглероден двуокис с 15 милиона тона годишно и спестяването до 40 тераватчаса електроенергия.
Прикривайки се зад благовидни екологични и съмнителни икономически ползи, ЕК е на път да наложи едно от най-скандалните си решения за последните години. Както изтъкват противниците на решението, цената на новите енергоспестяващи лампи от типа CFL е от 15 до 25 пъти по-висока от тази на обикновените лампи. Това би довело до финансови затруднения при различните домакинства, особено сред ново присъединени страни като България и Румъния или замяната на качествените осветителни тела, с такива с по-ниска цена (произведени в Китай), но с много по-ниско качество. Пропуска се да се отбележи и високото съдържанието на живак във флуорисцентните лампи, а също така и това, че осветеността, която те дават е понякога до 40 процента по-малка от тази на обикновените крушки, сериозно затормозявайки по този начин зрението. Светлодиодните лампи LED от друга страна са доста по-качествени, но и цената им е още по-висока и на практика е необходим по-дълъг период от време преди масово им навлизане на пазара.
Правото на свободен избор е един от фундаментите, които определят развитието на европейската икономика и европейското общество. Тревожното в случая е, че това право на практика се отнема. Това решение на ЕК засяга и се стреми към уреждане не само на обществените отношения между гражданите в ЕС, но нарушава и правото на личен избор, като се намесва пряко в личното пространство на всеки гражданин, каквото пространство представлява неговия дом. Подобно решение предизвиква съмнение и за скрити икономически интереси и показва, че чрез подходящо лобиране е възможно прокарването на съответните решения и на най-високо ниво в ЕС.
Затова не оставяйте проблемите и хода на ежедневието да притъпят гражданското ви съзнание. Тук е Европа и вашият глас се чува. Тези, които искат да изразят своята позиция и да защитят правото си на избор, могат да го направят като се свържат и уведомят Комисията за защита на потребителите в България, ул. „Бачо Киро” 14, София 1000, тел. 0298 676 72; 0298 755 08
или изпратят email на адрес: ecc.bulgaria@kzp.bg
Както и до Представителство на ЕК в България, ул. Московска 9, София 1000, email: comm-rep-sof@ec.europa.eu,
а също и до съответните институции в ЕС. Прилагам списък и на Комисиите за защита на потребителите в отделните държави.

Поздрави и успехи - Андрей Киряков


English version:

Dear friends,
Citizens of the EU,

According to the decision of the EU Commission starting from 01.09.2009 the 100 W incandescent light bulbs were banned and as far as the end of 2012 the same measures will affect those from 75, 60, 40 and 25 W. This decision of the European Commission which had already passed through the European Parliament, and concerns every citizen of the EU, enacts the old wolfram-wire bulbs to be replaces by energy-saving fluorescent lamps CFL, and light-emitting diode LED. As a mane reason for that is indicated the high \4-5 times\ energy-saving capability of the new models that will lead to the reducing of the annual expenses of a household up to 50 euro per year. Besides the undisputed ecological advantage is regarded and the reducing of CO2 emissions up to 15 million tone per year and the saving up to 40 terawatt hours electrical energy annually.
Exposing as front scenery the ecological and somehow doubtful economical benefits, the EU Commission is on the way to impose one of the most scandalous decisions for the last few years. The opponents of the decision already pointed out that the prize of the new energy saving lamps CFL is some 15 up to 25 times higher than the normal ones. That will lead to financial predicaments in some households especially in the new EU members like Bulgaria and Romania. It is also important to mention the high content of mercury in CFL and that the light produced by them is sometimes by 40 percent weaker than that of the ordinary ones. And this with no doubt will cost poor eyesight for million citizens and will threaten their health. The LED-s are for sure of higher quality, but they are even more expensive and a certain period of time must pass before they can be accessible for the common user.
The right of free choice is one of the fundament which determines the progress of the European economics and the European society. It’s disturbing that this right is practically taken away. This decision of the EU Commission concerns and tries to settle not only the public relations between the citizens of EU, but violates the right of free choice, and interferes directly into the private area of each citizen, the private area of his home. A decision like that provokes suspicions about hidden economical interests, and shows that in the presence of the suitable lobby it is possible to carry a bill at the highest level in EU.
That’s why don’t allow the pace of everyday life to dull you citizen-consciousness. It’s Europe and you voice does matter! Those who want to express their position, please write to the European Consumer Centers in the different countries, or to other European institutions.
See the list attached to this letter.Greetings – Andrey Kiryakov

2 коментара:

 1. Има го и този момент, че това би довело до финансови затруднения при различните домакинства, особено сред ново присъединени страни като България и Румъния или замяната на качествените осветителни тела, с такива с по-ниска цена , но с много по-ниско качество. А това, че се пропуска се да се отбележи и високото съдържанието на живак във флуорисцентните лампи, не мисля, че е нещо сериозно, понеже в новите лампи той толкова малко като количество че е напълно безвреден, общо взето трябва да се научим да ценим качеството а не за сметка на цената.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте,

   ако знаете колко малко разбирам от напрежение, волтажи, електрически крушки и осветителни тела, няма да повярвате. Но решението на ЕК преди 4 години сериозно ме подразни. Зад него са скрити интересите на компанията Филипс, доколкото разбрах.
   Отделих два дена да чета материали по въпроса, за да си изясня малко много термините и ситуацията около осветителните тела. Написах това писмо и го преведох лично на английски и го изпратих по имейла до КЗП и други хора и институции.
   Светлината от ЛЕД крушките наистина е приятна и много икономична. За съжаление все още са твърде скъпи.
   Поздрави.

   Изтриване