18 февруари 2018 г.

За разпространение Християнството сред гърците

Г.С. Раковски за разпространение Християнството сред гърците из глава - "Повествователни разборни доказателства, че българите са имали писменост и книжнина преди кръщението преславскаго двора, и че те не се кръстили от гърците, нито св. наше писание е превод от гръцки, и проч."

"Павел е тръгнал заедно с Варнава от Дамаск и в Aнтиохия се отделя от него и заедно със Сила отива по Сирия и Киликия да проповядва Христовата наука, всякоги начинающ проповедта си от своите единородни евреи… Минали през Фригия и Галатската страна (в Мала Азия), без да проповядват. Оттамо минали и Мисия (в Мала Азия) и дошли в Троада. Там Павел видял видение, че някой си мъж македонянин го звал да иде в Македония да ги спаси. От Троада отишли в Само-Тракия – а оттамо във „Филиппусь, ниже ест пьрвий градъ части Македоний”. Там седели няколко дни и проповядвали. И по тях места имало юдейски сонмища (съборища) и Павел от тях е започнал и тамо.
Павел Сила са били запирани (затворени) във Филипи, по поощрението ма юдеите, но после са ги пуснали поради римското гражданство, кое са имали. Оттамо е отишъл Павел с дружината си в Солун, минавш през Амфипол и Аполония, де е имало юдейско съборище, и проповядвал им по обичая си… тамошните братя ги изпроводили нощта оттамо в Берия (Верея), де пак започнали пренията си с юдеите и покръстили много от тях и от язичниците. Юдеите направили и тамо смущение и тъй братята отпустили Павла да иде на Поморието (Морея), а Сила и Тимотей останали тамо. Съпроводниците Павлови го съдружили до Атини и оттамо донесли от него заповест до Сила и Тимотея да идат и тии при него.
Забележка. Всяк види чак кога е отишъл Павел между гърците! А до него време ни един от посланиците (апостолите) не е ходил между им, нити реч се говори за тях! Павел е говорил в съдовището на Ариос Пагос, кое римската власт не беше съвсем уничтожила и кое нямаше някоя си изпълнителна власт. Додето е Павел говорил за божеството въобще, съобразающ се с технаго неведомого бога, тии са го слушали, но щом е казал за възкресението от мъртвих Исусово, тии са почнали да го ругаят и не са щели веки да го слушат. Какъв е успех имало ходенето Павлово в Атина е познато, т.е. че той тамо не е можал, както в Македония, да състави братства – черква, но кръстил е само едно лице. Коя е била причина того ние щем говори по-долу о тому обширно.
От Атини Павел е отишъл в Коринт и тамо е седял няколко време. А то е било в същата повременност, когато Клавдий беше изпъдил юдеите от Рим, от коих е найшал доста тамо и почнал е да им проповяда и да обърне няколко си в християнството. В Коринт са нашли Павла, Сила и Тимотей, дошавши от Македония, и седели тамо лето и месеци шест и успели са доста…
В появлението на християнството кумиропоклонството беше достигнало в най-голямото си заблуждение в Гърция. Във всеки град капищата изобилстваха и във всяко капище кумири безбройни въздигнати славеха се от тогавашните гърци за богове и тържествено им се принасяха жертви въобще от народа и от учените им. Сократ и Платон не са били изключени от това заблуждение със сичката им мъдрост, коя им се отдава. Тии же многажди са жертвували тем ръкотворним богам! Множество жреци и служители по капищата живееха и препитаваха се от това кумирско богослужение. А кумиротворителите търгуваха и печелеха от това художество и хранеха множество семейства, както и търговците, които донасяха мраморите, и человеците, които ги изкопаваха от земята и проч. Може се каза, че повечето от гърците живееха от това занятие. Освен тия приуготовителите за празниците и сборищата, които са творили в чест и слава тям богам, изпровождаемите ежегодишно пълномошни поклоници по Делфийкий храм и другаде, приносите от гадалищата, чрез които лъстяха и вънкашните околошни народи да им приносят сребро и злато и проч. Като съобрази сичките тия человек с местоположението на тогавашната Гърция и с производите й, които е можала да извози, неразвитието в земеделието, ползата же, която е можала да има от вънкашната си търговщина, лесно може да приемне, че почти сичка Гърция е живяла от това кумирослужение, т.е. била е направила нея вяра за оръдие препитания си и умножение народности си…
Средствата же на тогавашната им пропаганда елинизма са били лъжовните гадалища, сборищата и игрите, творими в чест богам, де са се стичали множество богати варвари названи от тях. Там са давали чест гражданства, като им са сплитали лъжовни и мечтайни родословия, че уж тии си теглили родопоколенията от Евмолпа или от Ираклея и проч., лица баснословни. А то е било сичко за парите им! Коринт по развратността си привличал най-много такива богати и който е влизал в него град, мъчно е можал всеки да се възвърне в отечеството си! …
В такова положение е била тогашна Елада, когато е отишъл посланик Павел в Атини и е искал да проповяда Христовата наука.
Всяк здравомислящ человек може да разсъди било ли е възможно да има някой си успех в тях времена Павел с едно ново вероизповедание, каквото е християнството, против толкова лични и общи интереси и против вкоренения от толкова векове фанатизъм народа! … Ето истината защо гърците не приемнаха Христовата наука в тях времена, но много късно, и то се пак чрез евреите."

Из "Ключ болгарскаго язика" 1865 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар