9 октомври 2014 г.

Един германец за милостинята

"Разбрах, че богат ме прави само това, което раздавам от сърце. А беден ме прави това, което запазвам само за себе си... И даващият, и получаващият - и двамата сме длъжници на Господ. Независимо дали давам нещо или получавам - и двете идват от Бога...
Мнозина казват често: веднъж само да забогатея, мога да направя толкова добрини с парите си. Те се самузаблуждават. Един светец на ранната Църква, свети Йоан Лествичник, казва: "Любовта към парите започва с това, че човек вярва че с тях може да направи добро и завършва с омраза към бедните." Препоръчвам на хората, които искат да забогатеят, да погледнат "примера" на богатите. Самите те не биха били по различни! Не е нужно най-напред да съберем куп пари, за да можем да даваме милостиня...
Всяка наша милостиня служи да изплащаме своя дълг от грехове."

Клаус Кенет из книгата "2000000 километра в търсене на любовта"

Няма коментари:

Публикуване на коментар