28 декември 2012 г.

Българското гражданство по-скъпо от американското!

С една оптимистична новина завършваме настоящата 2012 година. В края на годината, нашите управляващи приеха закон, според който купуването на българско гражданство е по-скъпо от купуването на американско гражданство! Чували сте, че срещу 1 милион долара всеки чужденец може да закупи американско гражданство. Е, в случая глаголът "да закупи" не е най-точният, защото става въпрос за откриване на производство и определен брой работни места от страна на чужденеца на територията на САЩ. Така всъщност чужденецът срещу инвестиция от 1 милион долара в американската икономика придобива правото да получи американско гражданство.

Подобен закон приехме вече и в България. Срещу инвестиция от 1 милион лева в българската икономика и разкрити 50 работни места, всеки чужденец може да получи българско гражданство. Т.е. българско гражданство се придобива срещу 500 хиляди евро.

Един милион долара е повече от половин милион евро, но това което малко хора са чували е, че в някои по-слабо развити икономически зони на САЩ, въпросната инвестиция от 1 милион долара е намалена наполовина или тя е само 500 хиляди долара! Подобно разграничаване в българския закон не е направено, може би предвид малката територия на страната. Така сумата за българско гражданство си остава 500 хиляди евро. И така, фактите - придобиването на българско гражданство е по-скъпо от американското - 500 хиляди евро срещу 500 хиляди долара! Браво братя българи, може да сме горди от този факт... или поне дотогава, докато еврото е по-скъпо от долара!

Няма коментари:

Публикуване на коментар