1 февруари 2018 г.

Прародина - Балканите

Във връзка с произхода на българите, в последните месеци се наблюдава една интересна тенденция. Преди години различните теории и хипотези за произхода на българите бяха като отделни вектори, сочещи в различни посоки, независими едни от други. Един от тези вектори сочеше към Централна Азия и Монголия, друг сочеше към Кавказ, северен и южен, трети Иран и Средна Азия, четвърти към Финландия, пети към Ирландия и т.н.
Сега всички тези вектори започват да се обединяват и да образуват нещо като кръг около Балканите. Този кръг е все още доста широк и неясен, но с всяка нова информация по въпроса, с всеки нов артефакт, започва все повече и повече да се стеснява около Балканите.
Етногенезисът на един народ (в случая на нашия народ) е процес извършен в по-близко или по-далечно до нас историческо време, на определен ареал. Точно в това е разликата между "автохтонното" разбиране и "мигрантското" разбиране за произхода. Очевидно е, че ако под "автохтонно" разбираме, че българите произлизаме едва ли не от някакъв отделен, местен човешки вид, то това е абсурдно и не може да бъде вярно. Хората са мигрирали, разселвали са се от появата си като съвременен вид преди няколко стотин хиляди години. Но ние българите сме произлезли, оформили сме се като специфичен профил на населението, тук на тази земя, на Балканите и около Черно море още в хилядолетията преди новата ера, а не едва преди около 1300 години. Това е смисъла на "автохтонността", а не че хората не са дошли на Балканите от някъде, някога..
Постигането на консенсус, че именно тук на Балканите (Черноморието), а не някъде другаде, е нашата прародина е въпрос на време.

Няма коментари:

Публикуване на коментар