7 март 2018 г.

Тракийският език

Данни и сведения за езика на нашите предци траките, са сравнително ограничени, но все пак достатъчни, за да направим едно конкретно заключение върху тракийския език.
От територията на България, разполагаме с два сравнително дълги надписа (около 60 букви) на тракийски език - Езеровски и Кьолменски надпис.
Разполагаме и с по кратки надписи върху съдове, пръстени, стени на гробници и т.н. Има и няколко по-дълги надписа на тракийски език от остров Самотраки, а вероятно и от други светилища.
Отделно от това разполагаме с десетки, т.нар. глоси - тракийски думи, записани от гръцки и латински автори в различни техни произведения, по най-различен повод. Ако към тези глоси, прибавим и дакийските такива, както и македонските, фригийските и т.н., т.е. сродни на тракийския езици, се получават няколко стотици думи.
Към всичко това прибавяме и имена на реки, планини, села и градове, от тракийско време, както и имена на богове и герои, заедно с техните многобройни епитети и т.н. и т.н. След всичко това се получават между 1000 и 3000 думи, запазени от езика на траките или по-точно казано от неговите многобройни говори и диалекти.
За тези, които не познават темата за тракийския език, правя и обобщение като човек, който от години се занимава с тази тема.

https://www.youtube.com/watch?v=c75E-YdE7Mg&t=785s

Всички данни и запазени думи показват, че тракийският език е бил много близък до старобългарския език. Т.е. тракийският език е много близък до това, което днес познаваме като старобългарски или старославянски език, съответно и до езиците като български, сръбски, украйнски, руски, чешки и т.н.
Обобщаващо казано, езикът който говорим днес, се говори по нашите земи поне от 5 хилядолетия, а вероятно и повече.

Няма коментари:

Публикуване на коментар