3 декември 2012 г.

Денят в който разчетох Именника

Така нареченият "Именник на българските князе" е открит точно преди 151 години от руският славист А. Попов и публикуван в неговата сбирка “Обзор хронографов русской редакции” през 1866 г. В продължение на век и половина десетки изявени учени слависти, тюрколози, историци, археолози дават различно тълкувание на странните и загадъчни имена споменати в Именника, но въпреки всичко написано по въпроса, неизвестните и отговорите на въпросите остават. Кой е владетелят Авитохол, с който започва Именникът, какво представлява т.нар. прабългарски календар, който съпътства годините на управление на всеки един от владетелите, кой е родът Дуло и откъде произхожда и т.н. и т.н.? Ето и текстът на самия Именник на българските князе, в превод на новобългарски: Aвитохол живя 300 години. Родът му Дуло, а неговата година [а поемане на властта] диломтвирем; Ирник живя 150 години. Родът му Дуло, а годината му диломтвирем; Гостун, наместникът, 2 години. Родът му Ерми, а годината му докствирем; Курт управлява 60 години. Родът му Дуло, а годината му шегорвечем; Безмер 3 години, а родът му Дуло, а годината му шегорвечем; Тези петима князе управляваха княжеството оттатък Дунава 515 години с остригани глави и след това дойде отсам Дунава Аспарух княз и досега. Есперерих княз 61 години [управлява]. Родът му Дуло, а годината му верениалем; Тервел 21 години. Родът му Дуло, а годината му текучитем; твирем [название на месец; неясна дума] 28 години. Родът му Дуло, а годината му дваншехтем; Севар 15 години. Родът му Дуло, а годината му тохалтом; Кормисош 17 години. Родът му Вокил, а годината му шегортвирем. Този княз смени рода Дуло, наречен Вихтун. Винех 7 години. Родът му Укил, а годината му шегоралем; Телец 3 години. Родът му Угаин, а годината му соморалтем; И този е вместо друг. Умор 40 дни. Родът му Укил, а годината му диломтутом. Така завършва Именникът. А това е снимка от деня, в края на ноември 2012 година, в който аз, с помощта Божия, окончателно разчетох Именника на българските князе!
За повече информация по въпроса - http://andorey.blog.bg/

Няма коментари:

Публикуване на коментар